Aktualizováno 1. 11. 2018

Aktuality
Zápis z 25. řádné a 26. náhradní členské schůze BD

Zápis je v sekci ke stažení.

Schůze schválila hospodářskou uzáverku BD za rok 2018.
25. řádná členská schůze BD Tanvaldská

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská svolává podle čl. 34 odst. 1 Stanov BD 25. řádnou členskou schůzi na úterý 16. října 2018, 18:00, Sál ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a rozdány do poštovních schránek, také si ji můžete stáhnout zde.
Představenstvo BD spolu s Kontrolní komisí a dalšími aktivními obyvateli domu vydalo výzvu všem členům BD i SVJ, které byla také distribuována spolu s pozvánkou do schránek. Jedním z navrhovaných řešení je profesionalizace řízení BD i SVJ - ilustrativní nabídku si múžete prohlédnout zde.
Sousedé, zamyslete se nad upadající správou domu a ned návrhy v této výzvě a přijďte na schůzi v co největším počtu.

Pokud nebude řádná členská schůze usnášení schopná, bude bezprostředně, na stejném místě a se stejným programem konána 27. náhradní členská schůze. Pozvánka na tuto náhradní schůzi je částí pozvánky na řádnou schůzi a byla také vyvěšena na nástěnkách.

24. řádná členská schůze BD Tanvaldská

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská svolává podle čl. 34 odst. 1 Stanov BD 24. řádnou členskou schůzi na v středu 27. června 2018, 18:00, Sál ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a rozdány do poštovních schránek, také si ji můžete stáhnout zde.

Pokud nebude řádná členská schůze usnášení schopná, bude bezprostředně, na stejném místě a se stejným programem konána 25. náhradní členská schůze. Pozvánka na tuto náhradní schůzi je částí pozvánky na řádnou schůzi a byla také vyvěšena na nástěnkách.

Odstávka dodávky tepla

Pravidelná letní odstávka dodávky tepla resp. ohřevu teplé vody bude letos podle informace Pražské teplárenské od úterý 10. do pondělí 16. července 2018 včetně.

Další informace můžete najít na na webu Pražské teplárenské a.s. - do filtru na jejich stránce vložte adresu ulice.
Mimořádná splátka hypotéčního úvěru

Členové BD, kteří mají zájem o mimořádnou splátku hypotéčního úvěru, mohou do 15. května 2018 podat představenstvu BD písemnou žádost (přes sekretariát), ve které musí být jednak jméno člena a číslo bytu / vchodu, jednak výše částky, kterou chtějí splatit. Samotná splátka pak musí být poukázána tak, aby peníze byly připsány na účet BD do 29. května 2018 (počítejte 3 pracovní dny na bankovní převod).

Informace o zůstatkové hodnotě úvěru jsou k dispozici na sekretariátu.

Pro usnadnění jsme připravili formulář žádosti (jeho použití není povinné), který si můžete ve formátu Word stáhnout zde, nebo vám ho na přání vytiskne paní Rulfová na sekretariátu.
Odstávka dodávky vody

Dne 4. dubna 2018> od 8:30 do přibližně 14:30 budou pracovníci PVK měnit hlavní domovní vodoměry (v kolektoru pod domem) a musí kvůli tomu zastavit přívod vody k jednotlivým stoupačkám.

Počítejte i s možným krátkodobým přerušením dodávky teplé vody.

Bytových vodoměrů se tato výměna netýká!
Zápis z 22. řádné a 23. náhradní členské schůze BD

Zápis je v sekci ke stažení.

Zároveň je zde i zpráva Kontrolní a revizní komise, která byla na shromáždění přednesena.
22. řádná členská schůze BD Tanvaldská

Představenstvo Bytového družstva Tanvaldská svolává podle čl. 34 odst. 1 Stanov BD 20. řádnou členskou schůzi na v úterý 14. listopadu 2017, 18:00, Sál ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a rozdány do poštovních schránek.

Pokud nebude řádná členská schůze usnášení schopná, bude bezprostředně, na stejném místě a se stejným programem konána 23. náhradní členská schůze. Pozvánka na tuto náhradní schůzi je částí pozvánky na řádnou schůzi a byla také vyvěšena na nástěnkách.

V sekci Ke stažení nebo zde najdete prohlášení vedení, které popisuje návrh na nové rozúčtování položek, které se finacují z tzv. fondu oprav (provozní zálohy). Jedná se důležitý materiál, který bude na schůzi diskutován.
Revize plynu

Ve dnech od 2. do 4. října 2017 (od pondělí do středy) v podvečerních hodinách proběhne v našem domě pravidelná revize plynových rozvodů včetně bytových přípojek.

Žádáme všechny uživatele bytů, kde je plyn zaveden, aby v termínech dle rozpisu umožnili reviznímu technikovi přístup do bytu k instalační šachtě a do kuchyně ke sporáku. Tato povinnost vyplývá ze stanov i z domovního řádu.

Pokud to ze závažného důvodu nebude možné, spojte se prosím s technikem (kontakt níže) a domluvte si náhradní termín.

Harmonogram

VchodDenHodina
1334/112. 10. (pondělí)16:00 - 18:00
1335/92. 10. (pondělí)18:00 - 20:00
1336/73. 10. (úterý)16:00 - 18:00
1337/53. 10. (úterý)18:00 - 20:00
1338/34. 10. (středa)16:00 - 18:00
1339/14. 10. (středa))18:00 - 20:00


Kontakt na revizního technika: Milan Blažek - 606 730 790
Mimořádná splátka hypotéčního úvěru

Členové BD, kteří mají zájem o mimořádnou splátku hypotéčního úvěru, mohou 11. července 2017 podat představenstvu BD písemnou žádost, ve které musí být jednak jméno člena a číslo bytu / vchodu, jednak výše částky, kterou chtějí splatit. Samotná splátka pak musí být poukázána tak, aby peníze byly připsány na účet BD do 18. července 2017 (počítejte 3 pracovní dny na bankovní převod.).

Informace o zůstatkové hodnotě úvěru jsou k dispozici na sekretariátu.

Pro usnadnění jsme připravili formulář žádosti (jeho použití není povinné), který si můžete ve formátu Word stáhnout zde, nebo vám ho na přání vytiskne paní Rulfová na sekretariátu.
Odstávka dodávky tepla

Pravidelná letní odstávka dodávky tepla resp. ohřevu teplé vody bude letos podle informace Pražské teplárenské od úterý 11. do pondělí 17. července 2017 včetně.

Další informace můžete najít na na webu Pražské teplárenské a.s.
Zápis z 20. řádné a 21. náhradní členské schůze BD

Zápis je v sekci ke stažení.

Úspěšně byl schválen Hospodářský výsledek za rok 2015 i Hospodářský výsledek za rok 2016, do představenstva byl zvolen nový člen - p. Antoš.