Tanvaldská 1334 - 1339
SVJ a BD
Poslední změna:

Revitalizace areálu Norma - projekt Střelničná

Projekt Střelničná - model

Archiv starších příspěvků

Aktuální dění zde

25. 1. 2018

Budoucnost sídliště Ďáblice - setkání s občany

Vážení sousedé,

srdečně vás zveme na setkání a diskuzi s občany k budoucnosti sídliště Ďáblice a přípravě nového územního plánu Prahy, které se uskuteční 5.2.2018 od 18:00 hodin v KD Ládví.

Setkání se zúčastní:

 • náměstkyně hl. m. Prahy Petra Kolínská
 • zástupci Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy
 • zástupci Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy
 • zástupci Institutu plánování a rozvoje
 • zástupci Městské části Praha 8

Setkání zaštiťuje a pořádá magistrát hl. města Prahy. Oficiální pozvánka (PDF, cca 500 KB) je zde.

Předmětem bude nejen plánovaná výstavba CPI, ale také výstavba kolem metra Ládví a celkový vývoj sídliště.

25. 1. 2018

Účast našich sousedů na dnešním zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy

Na dnešním pravidelném zasedání rady hl. města Prahy vystoupilo několik našich sousedů s interpelacemi, které se týkaly stavební činnosti a plánů CPI na našem sídlišti.

Jejich příspěvky vzbudily zasloužený ohlas a celý problém našeho sídliště vrátily do jednání magistrátu.

3. 1. 2018

Územní studie Bytový dům Střelničná - závěrečný protokol

Přestože na webu hl. města Prahy - Odboru územního rozvoje je tato studie stále vedena v procesu pořizování, je zde zároveň zveřejněn Závěrečný protokol (PDF, cca 1 MB).

Částí tohoto protokolu je také vypořádání připomínek (a přišlo jich více než 30, všem autorům děkujeme) - bohužel vesměs metodou paušálního odmítnutí: Netýká se předmětu studie.

Citujeme hlavní závěr protokolu, který nás ovšem vůbec netěší:

Pokud jde o rozsah stavby, nevymyká se umístění jediného objektu z rámce „dotvoření“ stávající urbanistické struktury a nelze je zahrnout pod pojem „rozsáhlá stavební činnost“, kterou by zde územní plán vylučoval.

Při takovém přístupu by ovšem, až bude CPI postupně žádat o posouzení své druhé, třetí a čtvrté stavby v tomtéž sídlišti, šlo opakovaně vždy o „jediný“ objekt.

16. 12. 2017

K petici se připojilo už více než polovina dospělých obyvatel sídliště

Petiční výbor petice STOP VÝSTAVBĚ VYSOKOPODLAŽNÍCH BUDOV oznámil, že počet podpisů obyvatel sídlišti Ďáblice dosáhl dne 7. prosince 2017 celkem 6 588, což reprezentuje nadpoloviční (51 %) většinu plnoletých obyvatel sídliště. Požadavky petice lze tak považovat za většinový názor obyvatel sídliště na plánovanou výstavbu.


Graf

Petiční akce bude pokračovat do odvolání. Petiční výbor děkuje občanům za podporu.

Originální zpráva petičního výboru je zde ke stažení (pdf).

13. 12. 2017

Vyjádření paní primátorky Krnáčové k problematice zástavby sídliště

Paní primátorka odpověděla na dotaz jedné obyvatelky našeho sídliště Co je to revitalizace (známe jméno tazatelky a máme k dispozici originál odpovědi) Odpověď zde uvádíme v anonymizované verzi.

Ta zřejmě nejdůležitější pasáž je zde:

Z výše uvedeného vyplývá, že plánovaná výstavba vysokopodlažních obytných domů na sídlišti Ďáblice v místech stávajících obchodů a služeb společností CPI Property Group a.s. je v rozporu s platným územním plánem a nelze ji v této míře akceptovat.

29. 11. 2017

Veřejné zasedání zatupitelstva MČ Praha 8 bude ve středu 6. 12. - přijďte!

Ve středu 6. prosince 2017 se koná pravidelné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8. V oficiálním programu (PDF) na úřední desce není z hlediska výstavby na Ďáblickém sídlišti nic zajímavého, ale několik našich spoluobčanů se chystá vystoupit s interpelací na toto téma (bod 13. programu). Proto by bylo velmi dobré, kdyby se zasedání zůčastnilo co nejvíce z nás, obyvatel sídliště. Sál je veliký, vejde se nás tam hodně.

Přijďte sdělit svůj názor přímo našim zastupitelům a ovlivněte tak další kroky MČ Praha 8!

Jednání zastupitelstva začíná ve 14 hodin, interpelace se projednávají od 16:15 bez ohledu na ostatní program.

Svou přítomností v sále podpoříte ty z nás, co budou vystupovat. Pokud bude chtít vystoupit aktivně, je nutné se přihlásit mezi 14 a 15 hodinou přímo na místě. Příspěvek můžete číst z poznámek, po domluvě s místním technikem lze využít i dataprojektor. Maximální délka příspěvku je 3 minuty.

Organizační údaje

 • 16. Veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8
 • 6. 12. 2017 od 14:00, interpelace od 16:15
 • Velký sál úřadu MČ - Zenklova 1/35, Praha 8 (Bílý dům)

28. 11. 2017

Pražský Institut pro plánování a rozvoj (IPR) vydal novou verzi Metropolitního plánu

Na webu Metropolitní plán byla Institutem pro plánování a rozvoj (IPR) zveřejněna k připomínkám verze 3.3 tohoto dokumentu.

Pro nás je v tomto plánu příznivé, že Ďáblického sídliště je vedeno jako stabilizovaná oblast, kde výšková regulace je odvozena od stávající zástavby, tj. v prostoru Čtverce je povolena výška případná výstavby do dvou nadzemních pater.


Černé ovce

Nevýhoda plánu je, že bude (podle harmonogramu) platný až za 5 let. A do té dobu zde mohou stát nějaké hrozné věci.

23. 11. 2017

Zástupci SVJ a BD na Ďáblickém sídlišti se domluvili na společném postupu

Ve středu 15. listopadu proběhla v Tiché kavárně koordinační schůzka mezi zástupci SVJ/BD na Ďáblickém sídlišti a spolkem Krásné Kobylisy. Účast byla vysoká - byli přítomni zástupci téměř všech domů z Ďáblického sídliště i z okolí Šimůnkovy ulice.

Přítomní se dohodli na společném postupu při jednání s radnicí Prahy 8, která má tendenci separátními jednáními sídliště "rozložit", zpochybnit legitimitu současných jednajících - petičního výboru a spolku Krásné Kobylisy.

Přítomní zástupci SVJ/BD se domnívají, že občané vyjádřili svůj názor dostatečně průkazně v petici, kterou podepsalo už vice než 5 700 osob, což se blíží polovině dospělých obyvatel sídliště, a další prověřování veřejného mínění není třeba. Tento svůj názor vyjádřili starostovi a zastupitelům MČ Praha 8 formou dopisu, který byl dnes 23. 11. na radnici MČ předán. Dopis podepsali zástupci 29 SVJ a BD včetně SVJ a BD Tanvaldská.

Z dopisu citujeme klíčový odstavec:

Nerozumíme snaze o separátní jednání městské části s jednotlivými zástupci bytových domů. Požadujeme transparentní společná jednání, včetně zástupců spolku Krásné Kobylisy z.s., ve všech otázkách týkajících se společné budoucnosti sídliště Ďáblice.

21. 11. 2017

Černé ovce o nás

Pořad České televize Černé ovce bude tentokrát pojednávat (také) o nás - v pokračování s názvem Developer.

Premiéra: čtvrtek 23.11. ČT 1 od 17:40

Repríza: pátek 24.11. od 11:45


Černé ovce

Poté by měl být pořad ještě nějakou dobu dostupný na výše uvedených odkazech.

5. 11. 2017

Místo kiná Ládví bude supermarket

Bourání a "revitalizaci" se nevyhne ani bývalé kino Ládví. Stavebním úřadem Prahy 8 bylo vydáno územní rozhodnutí na novou budovu, naštěstí aspoň srovnatelných rozměrů se stávajícím kinem.

Nepomohly ani protesty zástupce architektů a dědiců arch. Tučka - autora koncepce sídliště.

Radnice Prahy 8, reprezentovaná starostou p. Petrusem, s projektem nesouhlasí, především z důvodu úbytku parkovacích míst.

Uvidíme, zda bude tento nesouhlas stejně účinný, jako nesouhlas s bouráním Čtverce.

30. 10. 2017

Jak jsme slavili 28. říjen

aneb pár depresivních obrázků ze svátečního víkendu v Tanvaldské

Obrázky se otevírají do vedlejšího okna.


Sváteční víkend v Tanvaldské 1  Sváteční víkend v Tanvaldské 2  Sváteční víkend v Tanvaldské 3  Sváteční víkend v Tanvaldské 4  Sváteční víkend v Tanvaldské 4 

28. 10. 2017

Zajímavé články k tématu z dnešních deníků

Na serveru iDNES v rubrice Bydlení vyšel článek, ilustrující (snad) měnící se trend v památkové péči: Odborníci bijí na poplach: zachraňte památky, nehodnoťte režim.

Internetový Deník Referendum dnes publikoval rozhovor s architektem Davidem Simem: Když zvětšujete rozměry budov, zvětšujete i problémy v jejich okolí.

27. 10. 2017

Další článek na Deníku Referendum

Internetový Deník Referendum dnes uveřejníl další článek stejné autorky - Petry Dvořákové: Na sídlišti Ďáblice začala demolice, Praha 8 nejedná.

Článek velmi dobře shrnuje aktuální stav dění kolem bouracích prací v ulici Tanvaldská.


Počátek bourání

23. 10. 2017

CPI: My Čtverec nedáme, radši ho zbouráme

Bourání spojovacích krčků v areálu Normy, zvaného Čtverec, bohužel překročilo přes hranici, za kterou už není návratu. Už ani laik se nemůže domnívat, že se jedná o opravu střechy.


Počátek bourání

Těžká technika má s touto stavbou, udajně v havarijním stavu, co dělat.

21. 10. 2017

Reakce MČ Praha 8 na článek v Deníku Referendum

Městská část Praha 8 vydala 20. 10. tiskovou zprávu Nepravdivé informace v článku Deníku Referendum k situaci v Ďáblicích, ve které zpochybňuje některá tvrzení uvedeného článku.

Ze zprávy vyplývá jednak to, že proběhlo místní šetření stavebním úřadem, který zjistil procesní pochybení při záboru chodníku a vozovky, jednak MČ Praha 8 nabídla CPI jednání o odkupu celého areálu Čtverce.

19. 10. 2017

Aktuální článek na Deníku Referendum

Internetový Deník Referendum dnes uveřejníl (s přispěním obyvatel sídliště) článek o aktuálním stavu: Developer v Ďáblicích zahájil práce. Praha 8 nic neví.

Z článku citujeme asi nejdůležitější pasáž:

Úřad Prahy 8 si stojí za tím, že se jedná pouze o opravy poškozené střechy. Na podnět Deníku Referendum poslal starosta Martin Petrus (ČSSD) na sídliště zástupce odboru dopravy i stavby. „Krčků se zatím nedotkli, pouze se vyměňuje střešní krytina. Pokud začnou dělat něco jiného, zábor přestane platit,“ ujistil Deník Referendum Petrus. Zástupce developera Josef Raboch Deníku Referendum ale potvrdil, že v pondělí 23. října se začnou bourat krčky. Definitivně po nich má být 29. října.

Z doprovodné fotografie k článku je ovšem vidět, že probíhající práce mají k opravě stejně daleko, jako poprava k léčení.

19. 10. 2017

Článek Ing. arch. Martina Kriseho o sídlištích obecně a tom Ďáblické zvlášť

Významý český architek a urbanista Ing. arch. Martin Krise napsal zajímavý článek Není sídliště jako sídliště(pdf, 49 kB) a povolil nám jeho publikování v plném znění.

Dovolíme si zde ocitovat závěrečný odstavec:

V Ďáblicích nelze nahradit bez rozmyslu žádný dům. Ani ty nízké nebo přízemní, i když stojí na technicky zastavitelných místech, i když kvůli zanedbání údržby a laciným či prázdným výlohám působí, jakoby jejich čas a funkce vypršely a nehodí se do nové doby, i když nejsou snadno udržovatelné, ani moderně skleněné a lesklé nebo dekonstruktivní, kromě dilatačních trhlin ve funkcionalisticky prosté stavbě. Se sídlištěm Ďáblice je nutné zacházet se srovnatelnou tvořivostí, se kterou vzniklo. Stejně jako s historickým městem. Již déle než století jsou uznávané památky schopné vydržet změny, jsou-li ovšem stanovena pravidla. Dravost změn může otupit jen poznání a respekt k památce a jediný první a dodržovaný počin: regulační plán organizovaný městem.

18. 10. 2017

Vyjádření starosty MČ Praha 8 k aktuálním pracem

Na dotaz obyvatele domu pan starosta odpověděl (kopie e-mailu):

Vážený pane,

děkuji za Vaši důvěru a zaslaný email. Celou věc jsem prověřil.

CPI požádalo o povolení k odstranění uvedených krčků na Stavebním úřadě P8.

Svoji žádost mj. zdůvodňovali jak velmi špatným až havarijním stavem stavby, tak jejím nízkým užíváním občany.

Stavební úřad P8 je seznámen s postojem MČ P8 vůči nových projektům CPI. Nicméně musí postupovat dle zákonů a žádost o demolici po několika měsících správního řízení museli povolit. Žadatel doložil zákonem určené přílohy a opakovaně upozorňoval na kritický stav stavby (dokonce deklaroval, že případné škody na majetku a zdraví způsobené touto stavbou budou žalovat právě na Stavebním úřadě, neboť se domníval, že nekoná při posuzování žádosti bez zbytečných průtahů a nepodjatě). Je bohužel fakt, že jako vlastník nemovitosti na svoje kroky má zákonné právo. Bohužel zatím nebylo oznámeno žádné správní řízení, které by orgánům státní správy zabránilo jakékoliv úkony na tomto území.

Mohu Vás opakovaně ujistit, že nadále budu bojovat proti projektům CPI.

S pozdravem

Roman Petrus, Starosta Prahy 8

15. 10. 2017, aktualizace 18. 10. 2017

Bourání "krčků" se zřejmě zabránit nepodařilo

Během víkendu se u Čtverce (areálu Norma) objevily značky, vymezující zábor.

Podle dalších informací je to zřejmě náznak zahájení bouracích prací.

Kontaktovali jsme různé politiky na magistrátu hl. m. Prahy i Prahy 8.


Aktualizace 18. 10.: Bourání je bohužel realitou.


Počátek bourání

15. 10. 2017

Poctu tvůrci Čtverce Ak. arch. Tenzerovi rozehnala policie

12. 10. odpoledne byla pořádáná ve Čtverci před Normou akce na počest autora této stavby - architekta Antonína Tenzera, od jehož smrti uplynulo ten den 15 let.

Akce se však octnula v hledáčku policie, která v tomto prostoru nedovolila jakékoliv aktivity s tím, že se jedná o soukromý majetek.

Bohužel také těsně před akcí onemocněl hlavní organizátor a tak se vynaložené úsilí poněkud minulo účinkem.

9. 10. 2017

Blog na IDNES.cz

4. 10. vyšel na blog.IDNES.cz sloupek Jana Dvořáka Osmý div světa, sídliště Ďáblice, chce znehodnotit bezohledný miliardář.

Autor si dělá legraci - to je podstata sloupků jako žánru - jako potrefeným husám nám to ale zní poněkud falešně.

9. 10. 2017

Žádost o zrušení havarijního výměru

Spolek Krásné Kobylisy i někteří občané podali žádost o zrušení již v létě vydaného povolení k odstranění stavby (tzv. krčků u Čtverce - Normy) z havarijních důvodů. Žádosti byly podpořeny posudkem nezávislého statika, podle kterého stav stavby není důvodem k tak radikálnímu řešení. Součástí je i žádost o pozastavení platnosti povolení. Je to asi poslední právní nástroj, který by mohl bourání zastavit.

Bohužel se jedná jen o žádost, které nemusí stavební úřad vyhovět.

21. 9. 2017

Odpověď Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy paní Kolínské

Níže citujeme odpověď Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Mgr. Petry Kolínské na dotaz, zaslaný 28. 08. 2017 prostřednictvím webu Dotazy radním (dotazy.praha.eu).

Vážená paní,

děkuji za Vaše dotazy k záměru společnosti CPI Real na výstavbu vysokopodlažních bytových domů na místě jednopodlažních objektů občanské vybavenosti na sídlišti Ďáblice. Záměr považuji za nepřijatelný, narušující urbanistickou koncepci sídliště Ďáblice, který neodpovídá stabilizovanému území dle územního plánu. Rozumím proto obavám vyjádřeným v usnesení zastupitelstva MČ Praha 8 ze dne 21.6.2017 i v textu petice proti této výstavbě.

Svůj nesouhlas vyjádřilo i zastupitelstvo HMP, když přijalo dne 14. 9. 2017 usnesení č. 29/91, ve kterém ZHMP „nesouhlasí s výstavbou vysokopodlažních budov v ulicích Střelničná 1347, Tanvaldská 1347, Frýdlantská 1351, Čumpelíkova 1222 a Šimůnkova 1625 na Praze 8“.

Podle Institutu plánování a rozvoje Prahy, který hlavní město Prahu zastupuje v povolovacích řízeních na jednotlivé záměry, patří mezi hlavní problémy plánované výstavby následující: Sídliště Ďáblice je hodnoceno hned po Lesné v Brně a spolu se Sítnou v Kladně jako jedno z nejlepších u nás. Plánovanou výstavbou vysokopodlažních budov v místech nízkopodlažních objektů občanské vybavenosti by byl hrubě narušen koncept původního založení sídliště.

Podle Územního plánu hl. m. Prahy se všechny dotčené pozemky nalézají ve stabilizovaném území s funkčním využitím všeobecně smíšené území SV případně všeobecně obytné území OV, bez stanovené míra využití území. Z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. Investor by měl proto vždy prokázat, že jeho záměr odpovídá regulativům platným pro stabilizovaná území a také výše zmíněné koncepci založení sídliště.

V neposlední řadě není této nové kapacitní zástavbě přizpůsobena infrastruktura a vybavenost sídliště – komunikace, kapacita školek a škol, zdravotní péče a dalších služeb. Jednání s investorem o zajištění příslušné infrastruktury a vybavenosti je v pravomoci městské části, která by měla v tomto směru aktivně působit.

Rozumím tomu, že určitá přestavba stávajících objektů je potřeba, lze připustit i určité navýšení podlažnosti, nikoliv však v této míře výškových domů.

V současné době běží projednání územní studie k záměru Bytový dům Střelničná vedené odborem územního rozvoje HMP. Připomínky může uplatnit každý do 9.10.2017. Další informace jsou zveřejněny na úřední desce Odboru UR HMP.

Na odboru majetku MHMP jsem zároveň prověřila pozemky, kterých se plánované záměry společnosti CPI Reality týkají, z hlediska vlastnictví. Pozemky parc. č. 2466, 2557/2 a 2621/28 k.ú. Kobylisy, na kterých stojí stavby v majetku CPI Reality, a.s, již byly v minulosti prodány společnosti CPI. Na pozemek parc. č. 2364/13 k.ú. Kobylisy, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví CPI Reality, a.s., a společnost zároveň požádala o odkup pozemku, byl uplatněn restituční nárok, který však do dnešního dne nebyl vypořádán. Řízení o prodeji bylo proto do doby ukončení řízení o restituci přerušeno. Žádost o prodej jiných pozemků Magistrát neeviduje. Bez konkrétní přijatelné podoby záměru považuji prodej posledního pozemku za nepřípustný a věc budu v tomto ohledu také pečlivě sledovat.

Mohu Vás také informovat, že na sídlišti Ďáblice není evidován žádný podnět na změnu ani probíhající změna územního plánu.

Pro aktuální informace o probíhajících podnětech a změnách územního plánu HMP Vám doporučuji využít aplikaci Změna plánu – www.zmenaplanu.cz. (O změnách v území, které Vás zajímá, můžete být informováni také e-mailem pomocí funkce Hlídací pes.)

Věc budu dále sledovat jak z hlediska plánovaných záměrů, tak s ohledem na majetkoprávní vypořádání. Bez konkrétní přijatelné podoby záměru považuji, jak jsem již uvedla výše, prodej posledního pozemku za nepřípustný.

Doporučuji Vám se pro další informace obracet především na městskou část, která by měla hájit veřejný zájem na svém území především. Své připomínky ke konkrétním záměrům můžete posílat také přímo Institutu plánování a rozvoje Prahy.

S pozdravem

Petra Kolínská

Originál je zde (dotazy.praha.eu).

20. 9. 2017

Aktuální informace o dnešním zasedání v Deníku refrendum

Jen asi hodinu po odhlasování níže uvedeného usnesení už vyšel v internetových novinách Deník Refrendum podrobný a fundovaný článek Nové věžáky na ďáblickém sídlišti zřejmě nevzniknou. Demolice ale hrozí.

20. 9. 2017

Dnešní jednáná zastupitelstva Prahy 8 přijato usnesení k výstavbě na sídlišti Ďáblice

Na dnešním jednání Zastupitelstva městské části Praha 8 byla projednáváno i plánované bourání a výstavba na sídlišti Ďáblice. Bylo přítomno přes 20 našich sousedů, někteří aktivnš vystoupili s požadavky na záchranu sidliště v interpelacích veřejnosti.

I jejich zásluhou bylo přijato usnesení, které ukládá MČ převzít do své správy pozemky okolo parcel, patřících CPI. Tím získá MČ ve všech schvalovacích procesech, jako je stavební řízení, mnohem silnější postavení.

Až bude zveřejněno usnesení, doplníme přesné znění a odkazy.

20. 9. 2017

Tiskové zprávy z radnice Prahy 8

Včera (19. 9.) vydala městská část Praha 8 jako reakci na aktuální vývoj (především oznámené bourání části Normy) dvě tiskové zprávy: CPI Reality obchází Prahu 8 – hodlá odstranit spojovací krčky v Tanvaldské a Mrakodrapy na Ládví: Praha 8 žádá o svěření pozemků, chce být účastníkem řízení.

Z druhé zrávy citujeme:

„Snažíme se všemi prostředky o ochranu rázu sídliště a chceme zabránit jakýmkoli stavbám enormních rozměrů. S představami CPI o budoucí podobě budov absolutně nesouhlasíme. Proto žádáme magistrát o svěření pozemků, abychom se mohli účinně bránit ve stavebním řízení. Snažíme se tak zlepšit postavení Prahy 8 vůči developerovi, který velmi tvrdě prosazuje své plány,” říká starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).

Doufejme, že nezůstane jen u deklarace.

20. 9. 2017

Aktuální informace v médiích

V dnešním internetovém vydání Lidových novin vyšel obsáhlý článek s příznačným názvem Do Ďáblic se vůbec nehodí, odmítla Praha věžáky miliardáře Vítka, je tam zmíněna i iniciativa Krásné Kobylisy a její tiskové prohlášení.

Další článek vyšel na internetovém serveru Parlamentní Listy už 18. září večer: Piráti vyzývají k mobilizaci proti záměru developera Vítka.

16. 9. 2017

CPI vrací úder? Chystá se demolice části areálu Normy.

Na několika místech v obchodním areálu mezi ulicemi Tanvaldskou a Střelničnou se objevily informace od provozovatele areálu CPI Property (člen stejné skupiny, jako vlastník a potenciální investor CPI Reality), že bude od 20. září probíhat demolice spojovacích "krčků" - krytych ochozů, které vytvářejí uzavřené náměstíčko.


Oznámení o demolici

Údajně na to mají havarijní výměr - pokusíme se prověřit. Zřejmě se jedná o tzv. salámovou metodu - kousek po kousku budeme bourat, až nebude co chránit a můžeme stavět, co chceme.

Zvláštní je, že ač je stavba v tak havarijním stavu, že musí být okamžitě odstraněna, je stále přístupná veřejnosti. Jak je to možné?


Stav objektu záři 2017

Přestože to vypadá jako reakce na usnesení Zastupitelstva HMP, jedná se spíš o náhodný souběh událostí. Obalení části střech na jaře tohoto roku síťovinou byla zřejmě příprava na tento krok.


Stav objektu záři 2017

Aktualizace 20. 9.: Demolice byla odložena, údajně neměla stavební firma vyřešen zábor pozemku. Investor nejspíš čeká, až se na to trochu zapomene, a přijde znovu.

15. 9. 2017

Zastupitelstvo hl. města Prahy dne 14. 9. projednalo naší petici

Na jednání Zastupitelstva HMP byla přítoma delegace zástupců petičního výboru. Vydrželi, přestože se petice dostala na pořad jednání až kolem půlnoci. Mnozí z nich aktivně vystoupili v diskuzi.

Výsledek stojí za to - zastupitelstvo přijalo usnesení, ve kterém odmítá výstavbu výškových domů podle návrhu v petici. Dle mínění obdorníků se se jedná jen o poltickou proklamaci, sama o sobě stavební řízení nezastaví, může však být východiskem pro další akce.

Přečtěte si Usnesení (pdf, 1,4 MB) a Zápis (pdf, 658 kB) - zápis je velmi dlouhý, nás se týká strana 48.

Jedna bitva je vyhrána, boj ale rozhodně nekončí. Investor své záměry realizovat chce.

14. 9. 2017

Pozvánka na jednání radnice Prahy 8 na 20. 9. 2017

Vážení sousedé, účastněte se zasedání zastupitelstva MČ Praha 8 ve středu 20. 9. v tzv. Bílém domě (Zenklova 1/35, Praha - Libeň, tram č. 10).

Mezi jinými tématy bude probírán také postoj MČ k Územní studii CPI na objekt Dům Střelničná.

11. 9. 2017

Radnice Prahy 8 s výstavbou věžového domu Střelničná nesouhlasí

Radnice Prahy 8, zastoupená starostou p. Petrusem, vydala nesouhlasné prohlášení k územní studii CPI na Dům Střelničná - podle názoru radnice je postup CPI nesprávný a studie by měly být odmítnuta.

„Územní studie je metodou, jak potvrdit, že plánované budovy jsou výškově přijatelné. Podle mě jednoznačně nejsou. Ale nové stavební předpisy tím společnosti CPI de facto umožňují obejít městskou část. Samozřejmě k tomu podáváme velmi negativní stanovisko” říká starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Celý text vyjádření radnice Prahy 8 zde (pdf, 67 kB).

10. 9. 2017

Čert a CPI nikdy nespí!

Odboru územního plánování Magistrátu hl. města Prahy byla předána územní studie k domu Střelničná

CPI přes prázdniny nezahálelo. Na stránkách Magistrátu byla zveřejněna Územní studie CPI na objekt Dům Střelničná.

Návrh byl podstatně přepracován, místo 3 věží je „jen” jedna. Nicméně i to je příliš - vizualizace níže (autor KAAMA s.r.o.) je převzata z odkazované studie:


Dům Střelničná verze podzim 2017

Nyní je třeba připravit a vznést kvalifikované připomínky a to do 9.10.2017.

Schválení studie potřebuje CPI jako jeden z podkladů k územnímu rozhodnutí. Proto je nutné zajistit výsledek tak, že Magistrát jejich studii buď odmítne nebo alespoň celou věc zpomalí, abychom mohli dokončit aktivity, na kterých paralelně pracujeme. Není jiná možnost, jak toho dosáhnout, než prostřednictvím kvalitních připomínek.

Návrh vašich připomínek pošlete nám nebo na e-mail krasne.kobylisy@seznam.cz.

Protože toto je první z mnoha připomínkových řízení, která nás v kauze výškové výstavby čekají, hledáme další osoby, které by se do našeho týmu připojily. Žádáme Vás, abyste v rámci svých možností kontaktovali odborníky i neodborníky z Vašeho okolí a oslovili je, zda by byli ochotni se podílet na naší společné snaze proti bezohldné výstavbě. Někdy i jeden rozhovor se správným člověkem může znamenat velký posun. Pokud odborníky nechcete oslovovat přímo, prosím poskytněte nám na ně kontakt.

Bohužel nedisponujeme finančními fondy, nejedná se tedy o činnost hrazenou.

31. 7. 2017

Elektronická forma petice

Po četných dotazech byla zprovozněna Elektronická forma petice STOP VÝSTAVBĚ VYSOKOPODLAŽNÍCH BUDOV.

Elektronická forma bohužel nenahrazuje petici papírovou - není právně závazná, protože neobsahuje vlastnoruční podpisy občanů. Je to ale další možný způsob, jak na věc upozornit a rozšířit povědomí o sídlišti a aktuálním problému s výstavbou.


Vizualizace projektu Střelničná 2

Aktuální seznam míst, kde je možné se k petici plnohodnotně připojit:

10. 7. 2017

Obíhá falešná protipetice - pozor na ni!

Podle informací od některých obyvatel sídliště obchází po bytech minimálně v ulici Frýdlanská lidé placení developerskou společností CPI s "protipeticí", u které svým podpisem souhlasíte s výstavbou obchodů a polyfunkční budovy. Prosíme - dávejte pozor, co podepisujete!

Text naší petice i návrhu na památkovou ochranu sidliště si můžete stáhnout a ověřit na tomto webu (STOP VÝSTAVBĚ VYSOKOPODLAŽNÍCH BUDOV, Návrh na prohlášení sídliště Ďáblice za kulturní památku) nebo na webu Krásné Kobylisy, vše ostatní je falešné.

Aktuální seznam míst, kde je možné se k petici připojit:

10. 7. 2017

Další úspěšná medializace

Článek o sporu kolem výstavby na "našem" sídlišti se objevily 30. 6. v  internetové verzi Lidovek - Ďáblice se vzepřely miliardáři Vítkovi, developer projekt tří věžáků pozastavil.

Poměrně podrobný článek vyšel také 3. 7. v regionálních novinách Pražský deník - Ďábličtí vs. developer: Výstavbu věžáků chtějí zastavit peticí.

30. 6. 2017

Návrh na prohlášení souboru staveb, ploch a parkových úprav tvořících sídliště Ďáblice za kulturní památku

Skupina architektů a dalších odborníků s podporou obyvatel vypracovala návrh na prohlášení sídliště Ďáblice za kulturní památku - to by značně omezilo. (bohužel nikoliv znemožnilo) nežádoucí zásahy do charakteru zástavby. Navrhovaný stupeň ochrany přitom neznemožní běžné činnosti - opravy a údržbu nemovitostí.

Celý text návrhu ke stažení zde.

Prosíme všechny občany o vyjádření podpory tomuto návrhu podpisem - podpisová místa budou totožná s podpisovými místy pro Petici "STOP VÝSTAVBĚ VYSOKOPODLAŽNÍCH BUDOV".

29. 6. 2017

CPI vydalo tiskovou správu, starosta MČ Praha 8 p. Petrus nesouhlasí

Lucemburská firma CPI PROPERTY GROUP, která je majitelem developera CPI Reality a.s., vydala správu, kterou boužel máme jen v neautorizovaném znění z facebboku.

Starosta Prahy 8 p. Roman Petrus a archtekt Ing. Ondřej Tuček vydali prohlášení, ve kterém vyjadřují rozhodný nesouhlas s tvrzeními firmy CPI, že projekt podporovali.

29. 6. 2017

Případ Sídliště Ďablice proniká do médií

Aktuální číslo 12/2017, časopisu Naše Praha 8, které je v současné době distribuováno, obsahuje na str. 4 sloupek Na Ládví jak v kotelně, kde autor barvitě popisuje atmosféru na prezentaci projektu 14. 6. Bohužel elektronická verze není k dispozici.

Elektronická verze deníku Euro ze skupiny MAFra uveřejnila dnes článek Lidé z Prahy 8 protestují proti výstavbě věžáků. Článek vychází z tiskové zprávy ČTK.

28. 6. 2017

Petici dnes podepsaly stovky občanů

Petici "STOP VÝSTAVBĚ VYSOKOPODLAŽNÍCH BUDOV" - úplné znění včetně přílohy zde - dnes v "Bílém domě" i na sekretariátu v Tanvaldské podepsalo několik stovek občanů.

Další termíny a místa podpisu budou průběžně na letácích i na webech (zde a na www.krasnekobylisy.cz) - podpisová akce poběží ještě několik týdnů.

Aktuální seznam míst, kde je možné se k petici připojit:

27. 6. 2017

Petice za zachování rázu sídliště Ďáblice

Iniciativní skupina občanů (jsou v ní i zástupci z Tanvaldské) založila petiční výbor a vypracovala petici, adresovanou jak MČ Praha 8, tak i magistrátu hl. města Prahy. V petici je požadováno zachování sídliště Ďáblice, jako vyjímečného urbanistického komplexu, v původním stavu, tj. bez výstavby nových výškových budov či "zahušťování".

Petici lze podepsat 28. 6. 2017 v "Bílém domě" (úřad MČ Praha 8) od 17:30 do 19.00, na místě také budou podávány informace o úsilí za zachování sídliště. Petici bude možné podepsat ve stejný den také na sekretariátě SVJ/BD Tanvaldská (15 - 19 hod.), určitě budou vyhlášeny další termíny a místa - budem průběžně informovat.

26. 6. 2017

Firma CPI zrušila veřejnou prezentaci, plánovanou na 28. 6.

Podle informací z radnice Prahy 8 společnost CPI Reality odstoupila od svého plánu na uspořádání veřejného projednání investičního záměru - "revitalizace" obchodních středisek a výstavby výškových budov na jejich místech. Slíbila vydat tiskovou zprávu.

Nelze samozřejmě předpokládat, že ivestor se vzdá svých záměrů po první projevené "nevůli", spíš mění taktiku. Proto je nutné neochabovat v úsilí. Byl založen petiční výbor, který připravuje petici proti výstavbě. Tu lze podepsat už ve středu 28. 6. u "Bílého domu" a později na dalších místech. Vítána je především iniciativa majitelů objektů - SVJ a družstev - v šíření petičních archů mezi členy.

Určitou nadějí na udržení stávající podoby sídliště Ďáblice bez zahuštění a překotné výstavby je určitá forma památkové ochrany.

22. 6. 2017

Oslunění - zažijeme polární noci?

Na podkladech z prezentace firmy CPI (aby byly zachovány poměry výšek a vzdáleností) jsme promítnuli výšku slunce podle astronomických tabulek v různých dobách roku (klinutím otevřete velký obrázek v novém okně).

Vizualizace projektu Střelničná 1

Výsledek sice pravděpodobně vyhovuje normě, ale ne kvalitě bydlení. O zimním slunovratu uvidí slunce pouze v 11. patře. V prvém patře budou mít polární noc - půl roku bez slunce.

21. 6. 2017

Důležitá zpráva ze zasedání MČ Praha 8

Dnešní veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha 8 přijalo usnesení (citujeme jeho příslušnou část)

Zastupitelstvo MČ Praha 8 zásadně nesouhlasí s prezentovanou plánovanou výstavbou vysokopodlažních budov na sídlišti Ďáblice společností CPI Reality a.s., se kterým seznámila veřejnost dne 14. 6. 2017.

Ukládá starostovi MČ Praha 8 seznámit s tímto usnesením společnost CPI Reality a.s. a orgány hl. města Prahy.

Odpovída: Roman Petrus, termín 1. 7. 2017

PRO: 39, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, NEHLASOVALO: 1, PŘÍTOMNI: 40

Oficiální zápis zatím nebyl zveřejněn.

21. 6. 2017

Zajímavý článek o potřebě ochrany Ďáblického sídliště

V časopise Zprávy památkové péče, 2015/75, číslo: 4, str: 313–321, objevil jeden z našich obyvatel velmi zajímavý článek ŘEPKOVÁ, Hana: Problematika památkové ochrany sídlišť na příkladu sídliště Ďáblice, který pojednává o unikátním řešení a mimořádných kvalitách této oblasti.

Článek zdůrazňuje, že sídliště má unikátní urbanistickou koncepci a zasluhuje jako celek ochranu, přestože jednotlivé domy byly adaptovány občas necitlivým způsobem.

Domníváme se, že toto je pádný argument proti tvrzení "urbanistů", najatých investorem, podle kterých sídliště vlastně nebylo dokončeno a nejvíc mu chybí výškové objekty.

Plný text článku (PDF 1,2 MB) můžete stáhnout zde. Celé toto číslo, které je panelovým sídlištím, včetně zahraničních zkušeností, věnováno (PDF cca 12 MB), najdete zde.

21. 6. 2017

Facebooková skupina

Zatím první nám známá skupina na Facebooku k tématu se nalézá zde.

Pokud máte na Facebooku účet, staňte se jejími aktivními členy.

21. 6. 2017

Iniciativa Krásné Kobylisy

Obyvatelé sídliště Ďáblice, vesměs z okolí Štíbrovy ulice, se sdružili do iniciativy Krásné Kobylisy.

Založili specializovaný web, ze kterého citujeme velmi zdařilý souhrn, co plánovaná výstavba bude pro obyvatele Kobylis znamenat:

 • Zastínění stávajících domů, resp. znemožnění výhledu
 • Znehodnocení mezinárodně oceňovaného urbanistického konceptu
 • Přetížení hromadné dopravy
 • Přelidnění sídliště
 • Pokles cen nemovitostí bez výhledu a odpovídající infrastruktury
 • Nedostatek míst ve školách a školkách
 • Plná parkoviště na sídlišti a stání v sousedních ulicích
 • Neprůjezdnost křižovatek v dopravní špičce
 • Hluk a prach v okolí stavby
 • Těžká stavební technika
 • Možné narušení okolních staveb z důvodu nestabilního podloží

Z jejich dílny pochází velmi obsažný Zápis z prezentace projektu 14. 6. 2017.

Kontakt: krasne.kobylisy@seznam.cz

17. 6. 2017

Stručná zpráva z veřejného projednávání projektu 14. 6.

Společnost CPI Reality, a.s. zajistila pro toto jednání snad nejmenší učebnu, kterou v KD Ládví mají, s kapacitou pouhých několika desítek osob. Zájem byl mnohonásobně větší, lidé byli uvnitř namačkáni a spousta jich zůstala na chodbě, protože se dovnitř nedostali. Starosta MČ Praha 8 p. Petrus, který byl také pozván, byl nedůstojně namačkán pod věšák na kabáty. Rozhořčená atmosféra, která se tako vytvořila, pak poznamanala celé jednání.

Zástupci CPI slíbili vyhlásit ještě jeden termín jednání ve větším sále - nakonec byl určen termín středa 28. 6. 2017 od 18:00 hodin ve velkém sále úřadu MČ Praha 8 - tzv. Bílý dům v Zenklově ulici (Zenklova 1/35, Praha - Libeň, tram č. 10).

Projekt revitalizace několika obchodních areálu v oblasti Ďáblického sidliště představil Ing. Arch. Karel Mrázek z ateliéru Kaama s.r.o.. Podstata revitalizace dle investora spočívá v nahrazení současných přízemních budov výškovými objekty s obytnou i komerční funkcí.

Pokud se budeme držet areálu Normy - zde má být postaven dům, který dostal pracovní název Projekt Střelničná. Vychází z původního projektu Ďáblické věže II (který mezitím z webu KAAMA zmizel - jinak níže), ale je upraven - malinko zmenšen a posunut o něco dále od domu Tanvaldská. Níže uvedené obrázky jsou fotografie z promítacího plátna během prezentace pana architekta, proto jsou bohužel velmi nekvalitní.

Firma CPI přislíbila vytvořit k projektu web a zveřejnit podrobnější informace, až se tak stane, rádi zde odkaz zveřejníme.

Klíčové informace, jak jsme je zaslechli:

 • Projekt se zatím nachází ve fázi studie, nebylo požádáno o územní rozhodnutí ani jiný právní úkon, s tím se však počítá ještě v průběhu tohoto roku.
 • Se zahájením výstavby se počítá hruba za dva roky, pokud nedojde ke nějakému zdržení.
 • Projekt má obsahovat 250 bytů a komerční prostory, pod domem má být podzemní parkoviště se vjezdem z ul. Střekovské
 • Výška domů je přizpůsobena nejvyšším stavbám v okolí a převyšuje dům Tanvaldská o 4 patra. Na maximum využívá možností předpisů a norem.
 • Pozemky pod nynějším areálem Norma ve vlastnictví CPI nebudou projektu stačit, výstavbou bude zasažena i část okolních parcel v majetku magistrátu Prahy - dnes zelené plochy (schéma parcel níže).

Obrázky z prezentace

Obrázky se otevírají do vedlejšího okna - ještě jednou se omlouváme za jejich kvalitu.

Vizualizace projektu Střelničná 1  Vizualizace projektu Střelničná 2  Vizualizace projektu Střelničná 3  Vizualizace projektu Střelničná 4  Vizualizace projektu Střelničná 5  Vizualizace projektu Střelničná 5  Vizualizace projektu Střelničná 6  Vizualizace projektu Střelničná 7

Model, prezentovaný p. architektem Mrázkem

Vizualizace projektu Střelničná 6  Vizualizace projektu Střelničná 7

Schéma parcel mezi Střelničnou a Tanvaldskou

Schema parcel Střelničná - Tanvaldská

15. 6. 2017

Komunikace s p. starostou MČ Praha 8

Níže kopírujeme e-malovou komunikace mezi jedním z majitelů bytů SVJ Tanvaldská a starostou MČ Praha 8 p. Petrusem.

Vážený pane Hamerníku,

Pokud jde o vaši otázku na pozemky, prověříme to. Myslím, že většina těch pozemků bude spíše ve vlastnictví hl. m. Prahy. Včera to byl opravdu chaos a i proto jsem rád, že jsme je donutili udělat ještě jednu akci, kde snad bude i prostor něco slyšet a pořádně vidět.

Věřte tomu, že osobně vyvinu značný tlak, aby takovéto výškové stavby na našem sídlišti nebyly.

S pozdravem.

Roman Petrus


Vážený pane starosto,

děkuji za informace i za Vaši osobní účast na dnešním, jinak dost tristním, projednávání záměru stavby.

Jak jsem z prezentace investora pochopil, parcely pod bývalým areálem Včely mezi ulicí Střelničnou a Tanvaldskou nestačí a projekt je závislý i na využití přilehných parcel, které jsou v majetku města (dnes komunikace a trávníky). Tím je samospráva MČ Praha 8 nejen v pozici jedné z několika desítek stran územního řízení, ale její pozice je klíčová, protože potřebné pozemky může nebo nemusí prodat (či jinak zpřístupnit).

Z hlediska obyvatele dotčeného domu Tanvaldská bych rád věděl, zda radnice plánuje tento projekt podpořit prodejem potřebných parcel, nebo bude hájit své občany.

S pozdravem

J. Hamerník

7. 6. 2017

Postaví mám před okny dvacetipatrový dům?

Vážení sousedé, přijděte na veřejné projednávání přestavby areálu Normy!

Společnost CPI Reality, a.s. nás všechny zve na veřejné projednávání plánované tzv. revitalizace objektů, mezi které patří i obchodní areál Norma.

Podle některých informací se zde plánuje stavba monstrózního výškového objektu (až 18 pater) který bý výrazně narušil kvalitu našeho bydlení.

Projednávání se koná ve středu 14. června 2017 od 16:30 v KD Ládví - originální pozvánka zde.

Zatím máme stále jen neověřené informace, podle kterých by se zde měl realizovat projekt Ďáblické (nebo ďábelské?) věže II architektonického ateliéru Kaama s.r.o.. Z jejich stránek pochází i obrázky níže.

Púvodní projekt Ďáblické věže 1  Púvodní projekt Ďáblické věže 2  Púvodní projekt Ďáblické věže schéma

Vizualizace - srovnání se stávající zástavbou.


Vizualizace projektu Střelničná 5