Společenství vlastníků jednotek
domu Tanvaldská 1334 - 1339
Poslední změna:
06. 06. 2024


Aktuality

Periodická revize plynu

Ve dnech 28. a 29. lisropadu 2023 (úterý - středa) v podvečerních hodinách proběhne v našem domě pravidelná revize plynových rozvodů včetně bytových přípojek - až po spotřebič.

Žádáme všechny uživatele bytů, kde je plyn zaveden, aby v termínech dle rozpisu umožnili reviznímu technikovi přístup do bytu k instalační šachtě a do kuchyně ke sporáku. Tato povinnost vyplývá ze stanov i z domovního řádu.

Pokud to ze závažného důvodu nebude možné, spojte se prosím s technikem (kontakt níže) a domluvte se na náhradní termín.

Harmonogram

VchodDenHodina
1334/1128. 11. (úterý)17:00 - 18:00
1335/928. 11. (úterý)18:00 - 19:00
1336/728. 11. (úterý)19:00 - 20:00
1337/529. 11. (středa)17:00 - 18:00
1338/329. 11. (středa)18:00 - 19:00
1339/129. 11. (středa)19:00 - 20:00

Kontakt na revizního technika: Milan Poliak 606 747 966

Zpráva Kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise provedla v pololetí roku 2023 prověrku hospodaření SVJ. Zde je její zpráva:

Zápis z kontroly SVJ 19.6.2023

Zprávy Kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise provedla v roce 2022 dvakrát prověrku hospodaření BD i SVJ. Zde jsou její zprávy:

Zápis z kontroly 7.7.2022

Zápis z kontroly 25.10.2022

Letní odstávka ohřevu teplé vody

Pražská teplárenská,a.s. oznamuje, že z důvodů údržby dojde k plánovanému přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé užitkové vody v období:

sobota 8. 7. 2023 - pátek 14. 7. 2023

Případné další informace můžete získat na webu Pražské teplárenské nebo zákaznické lince 266 751 111.

Zápis z 13. shromáždění SVJ

Zápis z 12. shromáždění SVJ (7. 12. 2022) je k dispozici v sekci Ke stažení.

Shromáždění bylo usnášeníschopné, proto mohla být všechny body programu vyřešeny na místě včetně "dohnání skluzu" z covidové doby.

Odstávka dodávky tepla a TUV

Pravidelná letní odstávka dodávky tepla resp. ohřevu teplé užitkové vody (TUV) bude letos podle informace Pražské teplárenské od soboty 11. do pátku 17. července 2020 včetně.

Letos bude mimořádně druhá krátká odstávka od středy 26. do pátku 29. srpna 2020 včetně.

Další informace můžete najít na webu Pražské teplárenské a.s. - do filtru na jejich stránce vložte název ulice.

Zpráva Kontroloní a revizní komice

Kontrolní a revizní komise provedla prověrku hospodaření BD. Neshledala žádnou závadu. Zde najdete její zprávu

Periodická revize plynu

Ve dnech 3. až 5. ledna 2022 (pondělí až středa) v podvečerních hodinách proběhne v našem domě pravidelná revize plynových rozvodů včetně bytových přípojek - až po spotřebič.

Žádáme všechny uživatele bytů, kde je plyn zaveden, aby v termínech dle rozpisu umožnili reviznímu technikovi přístup do bytu k instalační šachtě a do kuchyně ke sporáku. Tato povinnost vyplývá ze stanov i z domovního řádu.

Pokud to ze závažného důvodu nebude možné, spojte se prosím s technikem (kontakt níže) a domluvte se na náhradní termín - 6. ledna 2022.

Harmonogram

VchodDenHodina
1334/113. 1. (pondělí)17:00 - 18:00
1335/93. 1. (pondělí)18:00 - 19:00
1336/74. 1. (úterý)17:00 - 18:00
1337/54. 1. (úterý)18:00 - 19:00
1338/35. 1. (středa)17:00 - 18:00
1339/15. 1. (středa)18:00 - 19:00

Kontakt na revizního technika: Milan Poliak 606 747 966

Periodická revize plynu

Ve dnech 3. a 5. listopadu 2020 (úterý a čtvrtek) v podvečerních hodinách proběhne v našem domě pravidelná revize plynových rozvodů včetně bytových přípojek - až po spotřebič.

Žádáme všechny uživatele bytů, kde je plyn zaveden, aby v termínech dle rozpisu umožnili reviznímu technikovi přístup do bytu k instalační šachtě a do kuchyně ke sporáku. Tato povinnost vyplývá ze stanov i z domovního řádu.

Pokud to ze závažného důvodu nebude možné, spojte se prosím s technikem (kontakt níže) a domluvte si náhradní termín (9. nebo 10. 11.).

Harmonogram

VchodDenHodina
1334/113. 11. (úterý)17:00 - 18:00
1335/93. 11. (úterý)18:00 - 19:00
1336/73. 11. (úterý)19:00 - 20:00
1337/55. 11. (čtvrtek)17:00 - 18:00
1338/35. 11. (čtvrtek)18:00 - 19:00
1339/15. 11. (čtvrtek)19:00 - 20:00

Kontakt na revizního technika: Milan Poliak 606 747 966

Novela Občanského zákoníka se týká i SVJ

Novela Občanského zákoníka (zákon č. 163/2020 Sb.), která nabyla účinnosti 1. 7. 2020 se týká také vztahů a povinností uvnitř SVJ. Přehled nejdůležitějších změn najdete v v přehledném materiálu zde nebo v sekci Ke stažení pod názvem Novela obč. zákoníku 163/2020 Sb.

Zápis z 12. shromáždění SVJ

Zápis z 12. shromáždění SVJ (8. 7. 2020) je k dispozici v sekci Ke stažení.

Zápis obsahuje také výsledky hlasování per rollam (korespondenčně). Byl schválen hospodářský výsledek za rok 2019 i pokračování opravy fasády.

Odstávka dodávky tepla a TUV

Pravidelná letní odstávka dodávky tepla resp. ohřevu teplé užitkové vody (TUV) bude letos podle informace Pražské teplárenské od soboty 11. do pátku 17. července 2020 včetně.

Letos bude mimořádně druhá krátká odstávka od středy 26. do pátku 29. srpna 2020 včetně.

Další informace můžete najít na webu Pražské teplárenské a.s. - do filtru na jejich stránce vložte název ulice.

12. řádné shromáždění SVJ

Výbor SVJ Tanvaldská svolává 12. shromáždění členů SVJ domu Tanvaldská 1334 – 1339 na středu 8. července 2020 od 18 hodin (resp. bezprostředně po ukončení předcházející schůze BD), v čínské restauraci Bei Dai He (v areálu Normy).

Pozvánky s programem byly vyvěšeny na nástěnkách ve vchodech a lze je také stáhnout zde.

Vzhledem k tomu, že značná část projednávaných bodů se týká jak BD, tak SVJ, přijďte prosím všichni už v 18 hodin na schůzi BD.

Upozornění pro nové členy SVJ, kteří dosud na shromáždění nebyli: Spoluvlastníci jednotky (včetně manželů majících jednotku ve spoluvlastnictví), se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem (NOZ §1185 a Stanovy SVJ, čl. 8, odst. 2). Tiskopisy pověření, které musí být vyplněny a podepsány (neověřeně) a odevzdány nejpozději při prezentaci, jsou k dispozici na sekretariátě a zde (ke stažení - Word).

Vítr nám "pocuchal" střešní atiku

Atika - krycí plech na okraji střechy, byla poškozena silným větrem.

Přinášíme několik obrázků z opravy.

Poškození střechy - atika

Poškození střechy - atika

Poškození střechy - atika

Poškození střechy - atika

Poškození střechy - atika

5. května byla revitalizace fasády ukončena

Práce na očištění fasády byly ukončeny, proběhne ještě nové natření fasády v průcodech včetně antigraffiti úpravy.

Bohužel při práci bylo zjištěno, že na povrchových vrstavách fasády jsou pukliny a poškozená místa, která budou potřebovat větší opravu, aby do izolace nezatékalo a plnila svou funkci.

Poškození fasády

Poškození fasády

Poškození fasády

Poškození fasády

Změna provozní doby kanceláře SVJ/BD

Od 1. 5. 2020 je společná kancelář BD a SVJ otevřena každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin.

Vyúčtování nákladů na bydlení za r. 2019

Vyúčtování nákladů Vám bude připraveno k předání ve dnech 4. až 6.5.2020 (17:00 - 19:00) v kanceláři vedle vchodu 1336 nebo 1338 Tanvaldská dle vchodů takto:

Vchody 1334 a 1335 - kancelář vedle vchodu 1338

Ostatní vchody - kancelář vedle vchodu 1336

Prosíme, vemte si sebou občanský průkaz a připravze si číslo účtu pro případné zaslání přeplatku.

Přeplatky vyúčtování Vám budou vedením SVJ a BD zaslány na Váš účet, který uvedete na originálu Protokolů o vyúčtování za období 01/2019 – 12/2019. Převzetí protokolu ověříte podpisem. Nedoplatky jste povinni uhradit nejpozději do 31.5.2020 a převzetí vyúčtování rovněž potvrdíte podpisem.

Formuláře s odečty měřidel topení a vodměrů od firmy TECHEM, které mají být přílohou vyúčtování, byly ztraceny Českou poštou, a.s – viz sdělení firmy First ve vytrínách, a budou doloženy do vašich schránek po jejich dodání.

Revitalizace fasády objektu Tanvaldská

Práce, které zajistí očištění fasády od řas, plísní a lišejníků, z části ovlivní Vaše domácí pohodlí. Prosíme proto o Vyklizení lodžií na severní a západní straně domu a v průběhu prací o uzavření oken, aby nedošlo k poškození Vašeho zdraví použitou chemií při prováděných zásazích.

Čištění bude prováděno od 20.4. do 10.5. na průčelích a severní straně domu (do zahrady) horolezeckým způsobem.

Práce ny východním průčelí

Práce na severní straně

Zápis z 11. shromáždění SVJ

Zápis z 11. shromáždění SVJ (17. 12. 2019) je k dispozici v sekci Ke stažení.

11. řádné shromáždění SVJ

Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 svolává podle čl. 7 odst. 2 Stanov SVJ 11. řádné shromáždění vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 na úterý 17. prosince. 2019, 18:00 (resp. bezprostředně po ukončení předcházející schůze BD), do čínské restaurace Bei Dai He (v areálu Normy).

Pozvánky s programem byly vyvěšeny na nástěnkách ve vchodech a lze je také stáhnout zde.

Hlavními body programu jsou dovolba 1 člena výboru SVJ a volba kontrolní a revizní komise. Dále se bude řešit řada dalších závažných otázek.

Vzhledem k tomu, že značná část projednávaných bodů se týká jak BD, tak SVJ, přijďte prosím všichni už v 18 hodin na schůzi BD.

Upozornění pro nové členy SVJ, kteří dosud na shromáždění nebyli: Spoluvlastníci jednotky (včetně manželů majících jednotku ve spoluvlastnictví), se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem (NOZ §1185 a Stanovy SVJ, čl. 8, odst. 2). Tiskopisy pověření, které musí být vyplněny a podepsány (neověřeně) a odevzdány nejpozději při prezentaci, jsou k dispozici na sekretariátě a zde (ke stažení - Word).

Korespondence k výzvě ŽÁDOST O SVOLÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Níže zveřejňujeme korespondenci mezi p. Mühlfeitem a paní Rulfovou na jedné straně a představenstvem BD na straně druhé. Téma - Žádost o svolání členské schůze.

Od: "František Mühlfeit"

Komu: "ZDENĚK PRUNER"

Datum: 10.06.2019 20:27

Předmět: Fwd: ŽÁDOST O SVOLÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Vážený pane předsedo, vážení členové představenstva,

do přílohy jsme vložili písemně projevený zájem o práci v představenstvu BD Tanvaldská pana Ladislava Kopeckého. Originální vyhotovení si můžete vyzvednout po dohodě v kanceláři SVJ.

Váš návrh na konání schůze v průchodu považujeme za nedůstojné místo pro konání volby a vyzýváme Vás, abyste respektovali vůli podepsaných členů BD, kterých je nyní ještě více než jsme Vám předložili. Místo konání schůze je závazně objednáno v čínské restauraci na den 26.6.2019 v 19:00 hodin, jak je uvedeno v předchozí korespondenci s Vámi.

Výsledek minulé schůze v průchodu byl katastrofální fiasko. Museli bychom považovat Vámi navrhovaný postup za úmyslné zmaření účelu svolané schůze. Nic Vás neopravňuje, abyste nerespektovali písemně vyjádřenou vůli členů BD Tanvaldská.

V Praze dne 10.6.2019

Za podepsané žadatele o svolání členské schůze

Milena Rulfová v.r. a JUDr. František Mühlfeit v.r.

 

______________________ Původní zpráva: ________________________

Od: "František Mühlfeit"

Komu: "Tanvaldská BD"

Datum: 07.06.2019 14:09

Předmět: ŽÁDOST O SVOLÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Vážený pane předsedo, vážení členové představenstva,

v přílohách Vám předkládám dopis ve kterém Vás jménem podepsaných žádáme o svolání členské schůze a podpisové archy členů družstva, kteří o svolání schůze žádají.

Za podepsané JUDr. F. Mühlfeit a M. Rulfová

Zápis z 10. shromáždění SVJ

Zápis z 10. shromáždění SVJ (16. 10.), které nebylo usnášeníschopné, je k dispozici v sekci Ke stažení. O bodech programu bude hlasováno korespondenčně, jak je uvedeno v předchozím příspěvku.

Bylo to první shromáždění našeho SVJ, kde nebyl přítomen zástupce BD, které je stále největším vlastníkem (i když už ne nadpolovičním).

Vyhlášení rozhodování per rollam

Protože 10. řádné shromáždění dne 13. května 2019 nebylo usnášení schopné, výbor Společenství vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 navrhl v souladu se čl. 9 Stanov SVJ, aby vlastníci rozhodli o následujícíh bodech z programu shromáždění mimo zasedání shromáždění - per rollam.

Jedná se o následující body:

  • Dovolba člena výboru SVJ domu Tanvaldská 1334 - 1339 (bod č. 4 návrhu programu shromáždění)
  • Schválení hospodaření SVJ domu Tanvaldská 1334 - 1339 v roce 2018 (bod č. 7 návrhu programu shromáždění)
  • Volba členů kontrolní komise SVJ (bod č. 8 návrhu programu shromáždění)

Všechny tyto body byly obsaženy v programu schromážední na pozvánkách, které byly vyvěšeny na nástěnkách ve vchodech a lze je také stáhnout zde.

Ve dnech od 29. 5. 2019 do 2. 6. 2019 navštíví v době od 18:00 do 20:00 hodin Vaší domácnost člen výboru SVJ s hlasovacím lístkem - Vyhlášení rozhodnutí PER ROLLAM. Hlasovací lístek Vám bude předán proti podpisu k odsouhlasení - či zamítnutí. Pro každý bod hlasování je samostaný lístek.

Podklady k hospodaření byly předány všem vlastníkům jako část pozvánky, kandidáti do volených funkcí jsou vyjmenováni přímo na příslušném lístku.

Podklady

Vyplněné hlasovací lístky je potřeba odevzdat na sekretariát SVJ nebo členům výboru SVJ do 13. 6. 2019.

10. řádné shromáždění SVJ

Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 svolává podle čl. 7 odst. 2 Stanov SVJ 10. řádné shromáždění vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 na pondělí 13. 5. 2019, 18:00 (společně se schůzí BD) do sálu ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny na nástěnkách ve vchodech a lze je také stáhnout zde.

Hlavními body programu jsou schválení hospodářského výsledku za rok 2018, dovolba 1 člena výboru SVJ a návrh na úpravu výše příspěvku do fondu oprav. Dále se bude řešit řada dalších závažných otázek.

Vzhledem k tomu, že značná část projednávaných bodů se týká jak BD, tak SVJ, přijďte prosím všichni už v 18 hodin na schůzi BD.

Upozornění pro nové členy SVJ, kteří dosud na shromáždění nebyli: Spoluvlastníci jednotky (včetně manželů majících jednotku ve spoluvlastnictví), se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem (NOZ §1185 a Stanovy SVJ, čl. 8, odst. 2). Tiskopisy pověření, které musí být vyplněny a podepsány (neověřeně) a odevzdány nejpozději při prezentaci, jsou k dispozici na sekretariátě a zde (ke stažení - Word).

Zápisy z kontroly hospodaření SVJ

Kontrolní komise SVJ předala zápisy z kontrol hospodaření SVJ, který byly provedeny v říjnu 2018 (první pololetí roku 2018) a v březnu 2019 (druhé pololetí roku 2018). Zápisy jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Zápis z 9. shromáždění SVJ

Zápis z 9. shromáždění SVJ (16. 10.) je k dispozici v sekci Ke stažení a na domovních nástěnkách.

Byl schválen hospodářský výsledek SVJ za rok 2017. Volba nového člena výboru se nekonala, paní Rulfová svou rezignaci zatím pozastavila.

Rezignace předsedkyně a členky KK SVJ na funkci

Paní Tkáčová a Skokanová, předsedkyně a členka Kontrolní a revizní komise SVJ, se rozhodly ukončit svou činnost ke konci letošního roku.

Jejich rezignační dopis najdete zde.

Aktualizace:

Jen o několik dní později podal ke stejnému datu rezignaci na svou funkci v Kontrolní a revizní komisi také pan Líbal.

Komisi tedy bude notné zvvolit celou znova.

9. řádné shromáždění SVJ

Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 svolává podle čl. 7 odst. 2 Stanov SVJ 9. řádné shromáždění vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 na úterý 16. října 2018, 18:00 (společně se schůzí BD) do sálu ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny na nástěnkách ve vchodech a lze je také stáhnout zde.

Důležitým bodem programu bude volba jednoho člena výboru SVJ za odstupující paní Rulfovou, dále se bude řešit uzávěrka roku 2017 a řada dalších závažných otázek.

Vzhledem k tomu, že značná část projednávaných bodů se týká jak BD, tak SVJ, přijďte prosím všichni už v 18 hodin na schůzi BD.

Upozornění pro nové členy SVJ, kteří dosud na shromáždění nebyli: Spoluvlastníci jednotky (včetně manželů majících jednotku ve spoluvlastnictví), se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem (NOZ §1185 a Stanovy SVJ, čl. 8, odst. 2). Tiskopisy pověření, které musí být vyplněny a podepsány (neověřeně) a odevzdány nejpozději při prezentaci, jsou k dispozici na sekretariátě a zde (ke stažení - Word).

Zápis z 8. shromáždění SVJ

Zápis z 8. shromáždění SVJ je k dispozici v sekci Ke stažení a na domovních nástěnkách.

Během shromáždění podala rezignaci členka výboru paní Rulfová, její prohlášení v písemné formě je zde také. Na příštím shromáždění bude volen nový člen výboru.

Zápis z jednání výboru SVJ

Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 10. 7. 2018 je umístěn v sekci Ke stažení nebo jej můžete otevřít přímo z tohoto odkazu.

8. řádné shromáždění SVJ

Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 svolává podle čl. 7 odst. 2 Stanov SVJ 8. řádné shromáždění vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 na 27. června 2018, 18:00 (společně se schůzí BD) do sálu ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny na nástěnkách ve vchodech a lze je také stáhnout zde.

Vzhledem k tomu, že značná část projednávaných bodů se týká jak BD, tak SVJ, přijďte prosím všichni už v 18 hodin na schůzi BD.

Upozornění pro nové členy SVJ, kteří dosud na shromáždění nebyli: Spoluvlastníci jednotky (včetně manželů majících jednotku ve spoluvlastnictví), se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem (NOZ §1185 a Stanovy SVJ, čl. 8, odst. 2). Tiskopisy pověření, které musí být vyplněny a podepsány (neověřeně) a odevzdány nejpozději při prezentaci, jsou k dispozici na sekretariátě a zde (ke stažení - Word).

Odstávka dodávky tepla

Pravidelná letní odstávka dodávky tepla resp. ohřevu teplé užitkové vody bude letos podle informace Pražské teplárenské od úterý 10. do pondělí 16. července 2018 včetně.

Další informace můžete najít na webu Pražské teplárenské a.s. - do filtru na jejich stránce vložte adresu ulice.

Odstávka dodávky vody

Dne 4. dubna 2018> od 8:30 do přibližně 14:30 budou pracovníci PVK měnit hlavní domovní vodoměry (v kolektoru pod domem) a musí kvůli tomu zastavit přívod vody k jednotlivým stoupačkám.

Počítejte i s možným krátkodobým přerušením dodávky teplé vody.

Bytových vodoměrů se tato výměna netýká!

Zápis ze 7. shromáždění SVJ

Zápis ze 7. shromáždění SVJ je k dispozici v sekci Ke stažení a na domovních nástěnkách.

7. řádné shromáždění SVJ

Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 svolává podle čl. 7 odst. 2 Stanov SVJ 7. řádné shromáždění vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 na 14. listopadu 2017, 19:00 (po ukončení předcházející schůze BD) do sálu ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny na nástěnkách ve vchodech a lze je také stáhnout zde.

Vzhledem k tomu, že značná část projednávaných bodů se týká jak BD, tak SVJ, přijďte prosím všichni už na předcházejíci schůzi BD v 18 hodin.

V sekci Ke stažení nebo zde najdete prohlášení vedení SVJ, které popisují návrh na nový způsob rozúčtování položek, které se finacují z tzv. fondu oprav (provozní zálohy). Jedná se důležitý materiál, který bude na schůzi diskutován.

Upozornění pro nové členy SVJ, kteří dosud na shromáždění nebyli: Spoluvlastníci jednotky (včetně manželů majících jednotku ve spoluvlastnictví), se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem (NOZ §1185 a Stanovy SVJ, čl. 8, odst. 2). Tiskopisy pověření, které musí být vyplněny a podepsány (neověřeně) a odevzdány nejpozději při prezentaci, jsou k dispozici na sekretariátě a zde (ke stažení - Word).

Periodická revize plynu

Ve dnech od 2. do 4. října 2017 (od pondělí do středy) v podvečerních hodinách proběhne v našem domě pravidelná revize plynových rozvodů včetně bytových přípojek - až po spotřebič.

Žádáme všechny uživatele bytů, kde je plyn zaveden, aby v termínech dle rozpisu umožnili reviznímu technikovi přístup do bytu k instalační šachtě a do kuchyně ke sporáku. Tato povinnost vyplývá ze stanov i z domovního řádu.

Pokud to ze závažného důvodu nebude možné, spojte se prosím s technikem (kontakt níže) a domluvte si náhradní termín.

Harmonogram

VchodDenHodina
1334/112. 10. (pondělí)16:00 - 18:00
1335/92. 10. (pondělí)18:00 - 20:00
1336/73. 10. (úterý)16:00 - 18:00
1337/53. 10. (úterý)18:00 - 20:00
1338/34. 10. (středa)16:00 - 18:00
1339/14. 10. (středa))18:00 - 20:00

Kontakt na revizního technika: Milan Blažek - 606 730 790

Odstávka dodávky tepla

Pravidelná letní odstávka dodávky tepla resp. ohřevu teplé užitkové vody bude letos podle informace Pražské teplárenské od úterý 11. do pondělí 17. července 2017 včetně.

Další informace můžete najít na webu Pražské teplárenské a.s.

Zápis ze 6. shromáždění SVJ

Shromáždění SVJ schválilo hospodářský výsledek za roky 2015 a 2016.

Kompletní zápis je k dispozici v sekci Ke stažení a na domovních nástěnkách.

6. řádné shromáždění SVJ

Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 svolává podle čl. 7 odst. 2 Stanov SVJ 6. řádné shromáždění vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 na úterý 23. května 2017, 19:45 (po ukončení předcházející schůze BD) do sálu ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny na nástěnkách ve vchodech a lze je také stáhnout zde.

Vzhledem k tomu, že značná část projednávaných bodů se týká jak BD, tak SVJ, přijďte prosím všichni už na předcházejíci schůzi BD v 19 hodin.

V sekci Ke stažení nebo zde najdete prohlášení vedení SVJ i BD a tabulky, které popisují stávající složení (rozúčtování) položek, které se finacují z tzv. fondu oprav (provozní zálohy). Jedná se důležitý materiál, který bude na schůzi diskutován.

Upozornění pro nové členy SVJ, kteří dosud na shromáždění nebyli: Spoluvlastníci jednotky (včetně manželů majících jednotku ve spoluvlastnictví), se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem (NOZ §1185 a Stanovy SVJ, čl. 8, odst. 2). Tiskopisy pověření, které musí být vyplněny a podepsány (neověřeně) a odevzdány nejpozději při prezentaci, jsou k dispozici na sekretariátě a zde (ke stažení - Word).

Zápis z 5. shromáždění SVJ

Byl zvolen nový výbor SVJ ve složení:

  • BD Tanvaldská, zastoupeno Ing. Michalem Pilinem
  • JUDR. František Műhlfeit
  • Milena Rulfová

Nový výbor se ujme své funkce v lednu 2017. Řešení hospodářského výsledku bylo odloženo - nebyl schválen.

Kompletní zápis je k dispozici v sekci Ke stažení a na domovních nástěnkách.

5. řádné shromáždění SVJ

Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 svolává podle čl. 7 odst. 2 Stanov SVJ 5. řádné shromáždění vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 na úterý 20. prosince 2016, 20:00 (po ukončení předcházející schůze BD) do sálu ZUŠ Taussigova.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny na nástěnkách ve vchodech a lze je také stáhnout zde.

Vzhledem k tomu, že značná část projednávaných bodů se týká jak BD, tak SVJ, přijďte prosím všichni už na 20. hodinu.

Na schromáždění bude mj. volen nový výbor, což je velmi důležité. Nezvolení výboru může mít závažné důsledky - neplacení dodavatelům, omezení služeb, v krajním případě nucenou správu.

Upozornění pro nové členy SVJ, kteří dosud na shromáždění nebyli: Spoluvlastníci jednotky (včetně manželů majících jednotku ve spoluvlastnictví), se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem (NOZ §1185 a Stanovy SVJ, čl. 8, odst. 2). Tiskopisy pověření, které musí být vyplněny a podepsány (neověřeně) a odevzdány nejpozději při prezentaci, jsou k dispozici na sekretariátě a zde (ke stažení - Word).

Zápis ze 4. shromáždění SVJ

Na domovních nástěnkách a v sekci Ke stažení je k dispozici zápis ze 4. shormáždění.

Nejdůležitější informace je, že schůze nesplnila své hlavní úkoly - nebyl ani zvolen nový výbor, ani schválen hospodářský výsledek. Proto bude svolána nová schůze v nejbližším možném termínu, nejlépe ještě v roce 2016

4. řádné shromáždění SVJ

Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 svolává podle čl. 7 odst. 2 Stanov SVJ 4. řádné shromáždění vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 na úterý 29. listopadu 2016, 19:00 (po ukončení předcházející schůze BD) do Velkého sálu KD Ládví.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a lze také stáhnout zde: Pozvánka na 4. shromáždění SVJ.

Na schromáždění bude mj. volen nový výbor.

Upozornění pro nové členy SVJ, kteří dosud na shromáždění nebyli: Spoluvlastníci jednotky (včetně manželů majících jednotku ve spoluvlastnictví), se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem (NOZ §1185 a Stanovy SVJ, čl. 8, odst. 2). Tiskopisy pověření, které musí být vyplněny a podepsány (neověřeně) a odevzdány nejpozději při prezentaci, jsou k dispozici na sekretariátě a zde (ke stažení - Word).

Oprava keramických ozdob ve vestibulech

Výbor SVJ a představenstvo BD objednalo od výtvarníka - keramika nové díly pro obnovu keramických ozdob ve vestibulech. Dne 22. října byla jejich výměna započata a koncem listopadu je vše hotovo. Nejdříve je nutné odstarnit staré, poškozené "talíře". Na jejich místa pak byly připevněny nové díly, respektující co nejvíce původní vzhled díla.

Poškozené okrasné prvky

Poškozené okrasné prvky.

Odstraněné prvky

Zde byly poškozené prvky odstraněny.

Po opravě

Nové "talíře" už na svém místě.

Zápis z jednání výboru SVJ

Zápis z řádné schůze výboru SVJ ze dne 18. 10. 2016 je umístěn v sekci Ke stažení a na domovních nástěnkách.

Na základě diskuze na 3. řádném shromáždění SVJ výbor došel k závěru, že nemá mezi členy SVJ podporu a důvěru. Proto všichni členové výboru rezignovali na své funkce a následující shromáždění SVJ bude volební.

Protože na 3. shromáždění nebyl schválen Hospodářský výsledek za rok 2015, výbor SVJ rozhodnul svolat 4. řádné shromáždění SVJ Tanvaldská na úterý 29. listopadu 2016 od 19. hodin do velkého sálu DK Ládví – hned po schůzi BD. Předběžný návrh programu je v zápise.

3. řádné shromáždění SVJ

Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 svolává podle čl. 7 odst. 2 Stanov SVJ 3. řádné shromáždění vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334 - 1339 na úterý 20. září 2016, 19:00 do Velkého sálu KD Ládví.

Pozvánky s programem byly vyvěšeny ve vchodech a lze také stáhnout zde: Pozvánka na 3. shromáždění SVJ.

Upozornění pro nové členy SVJ, kteří dosud na shromáždění nebyli: Spoluvlastníci jednotky (včetně manželů majících jednotku ve spoluvlastnictví), se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem (NOZ §1185 a Stanovy SVJ, čl. 8, odst. 2). Tiskopisy pověření, které musí být vyplněny a podepsány (neověřeně) a odevzdány nejpozději při prezentaci, jsou k dispozici na sekretariátě a zde (ke stažení - Word).

Opravy ústředního topení

V prvé polovině září bude v domě probíhat oprava ventilů a odvzdušňovacího systému ústředního topení.

Žádáme nájemníky o spolupráci - servisní technik bude kontaktovat domácnosti, kterých se oprava týká, a domluví se s nimi na termínu.

Dovolená paní Koudelové

V týdnu od 5. do 9. září 2016 bude mít paní Koudelová dovolenou a sekretariát SVJ bude ve čtvrtek 8. 9. uzavřen.

Zápis z jednání výboru SVJ

Zápis z řádné schůze výboru SVJ ze dne 26. 7. 2016 opět najdete v sekci Ke stažení.

Výbor rozhodnul svolat 3. řádné shromáždění SVJ Tanvaldská na úterý 20. září 2016 od 19. hodin do velkého sálu DK Ládví – hned po schůzi BD. Předběžný návrh programu je v zápise.

Odstávka dodávky tepla

Pravidelná letní odstávka dodávky tepla resp. ohřevu teplé vody bude letos podle informace Pražské teplárenské od 9. do 15. července 2016.

Další informace můžete najít na webu Pražské teplárenské a.s.

Dovolená paní Koudelové a omezený provoz sekretariátu

V týdnu od 20. do 27. června 2016 bude mít paní Koudelová dovolenou a sekretariát SVJ bude uzavřen.

V průběhu července a srpna bude provoz sekretariátu omezen, změny budou operativně vyhlašovány na webu a na nástěnkách.

Opravy na domě

Během června budou provedeny některé nezbytné opravy na střeše a plášti domu.

Přístřešek na popelnice, který poškodil vítr, již opraven byl.

Revize plynu

Ve dnech od 7. do 9. června 2016 (úterý až čtvrtek) v podvečerních hodinách proběhne v našem domě pravidelná revize plynových rozvodů včetně bytových přípojek.

Žádáme všechny uživatele bytů, kde je plyn zaveden, aby v termínech dle rozpisu umožnili reviznímu technikovi přístup do instalační šachty a do kuchyně ke sporáku. Tato povinnost vyplývá ze stanov i z domovního řádu.

Pokud to ze závažného důvodu nebude možné, spojte se prosím s technikem (kontakt níže) a domluvte si náhradní termín.

Harmonogram

VchodDenHodina
1334/117. 6. (úterý)17:00 - 18:00
1335/97. 6. (úterý)18:00 - 19:00
1336/78. 6. (středa)17:00 - 18:00
1337/58. 6. (středa)18:00 - 19:00
1338/39. 6. (čtvrtek)17:00 - 18:00
1339/19. 6. (čtvrtek)18:00 - 19:00

Kontakt na revizního technika: Milan Poliak - 606 747 966

Zápis ze schůze výboru SVJ

Zápis z řádné schůze výboru SVJ ze dne 10. 5. 2016 je zvěřejněn na nástěnkách a v sekci Ke stažení.

Vyúčtování za rok 2015

V kanceláři paní Koudelové jsou k dispozici vyúčtování za rok 2015

Kromě standardních úředních hodin budou vyhlašovány ještě další otevírací doby operativně podle možností - budou zveřejňovány na nástěnkách ve vchodech.

Mimo převzetí vyúčtování budete také požádáni o aktualizaci kontaktů a dalších důležitých údajů členské evidence.

Změny jmen na zvonkových panelech

Štítky se jmény na zvonkových panelech u vchodů už jsou hodně zastaralé i poškozené, proto budou vyměněny.

Dávejte prosím požadavky na změny jmen na zvonkových štítcích do kanceláře paní Koudelové, stačí i jen napsat na lístek (samozřejmě s číslm bytu a vchodem) a vhodit do schránky u kanceláře.

Uzávěrka změn je 30. 4. 2016

Rekonstrukce osvětlení ve vstupních halách

Zhruba před týdnem byl ve vstupní hale vchodu 1334/11 instalován vzorek nového osvětlovacího tělesa s LED.


Nové osvětlovací těleso

Protože se osvědčil, budou postupně ve vstupních halách vyměněny všechny zářivkové panely za nové LED. Od nového osvětlení si slibujeme nejen energetickou úsporu, ale také vyšší spolehlivost.

Zápis ze schůze výboru SVJ

Zápis z řádné schůze výboru SVJ ze dne 9. 2. 2016 opět najdete v sekci Ke stažení.

Výbor řešil zejména opravy a vyčištění kolektoru pod domem, kde došlo v lednu k hávárii kanalizace. Dále bylo rozhodnuto o rekonstrukcí zářivkového osvětlení ve vestibulech, které je velmi nespolehlivé.

Nová vyhláška o rozúčtování spotřeby tepla a vody

Od 1. 1. 2016 platí nová vyhláška MMR 269/2015 Sb., která zavádí nová pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Zavádí některá omezení, ale zásadní rozdíly nejsou.

Vyhláška sice počítá s právem majitele (SVJ/BD) vymezit u nákladů na teplo základní složku šířeji než dnes, nově je limitováno rozmezím 30 – 50% pro základní složku a zbytek pro spotřební složku. Tato volba ale není zcela na vůli výboru nebo členské schůze, ale (v souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 k vyhl. 372/2001 Sb.) závisí především na technickém řešení otopné soustavy a systému měření.

V našem případě se doporučuje využívat nadále variantu 50/50, tj. pro poměrové indikátory vytápění velikost základní složky 50%.

Vyúčtování za uplynulý rok 2015 bude provedeno ještě podle staré vyhlášky.

Příslušné materiály (kompletní vyhlášku a komentář) najdete v sekci ke stažení ke stažení - dole.

Zápis ze schůze Kontrolní Komise SVJ

Kontrolní komise SVJ provedla kontrolu hospodaření SVJ za rok 2015. Nenalezla žádné závady.

Zápis z kontroly najdete v sekci Ke stažení.

Zápis ze schůze Výboru SVJ

Zápis z řádné schůze výboru SVJ ze dne 11. 8. 2015 najdete jako vždy v sekci Ke stažení.

Výbor přijal novu kanclelářskou sílu a plánuje znovuotevření sekretariátu na podzim 2015.

Ozdobné panely na chodbových lodžiích

Odborná firma provedla posouzení stavu ozdobných panelů na lodžiích severní stany domu (chodbové lodžie). Podle vyjádření je stav některých z nich havarijní a bezprostředně ohrožuje bezpečnost chodců na chodníku kolem domu.


Ozdobné panely na lodžiích Ozdobné panely na lodžiích Ozdobné panely na lodžiích

Výbor SVJ plánuje nechat panely vyměnit za podobné, jaké použili na okolních domech.


Ozdobné panely na lodžiích

Krátkodobá odstávka vody

Podle informace PVK budou jeji údržbáři měnit v pondělí 14. 7. 2015 hlavní vodoměry (v technickém suterénu, ne v bytech) a po tu dobu (minimálně celé dopoledne) bude vypnutá v jednotlivých stoupačkách voda - pitná i teplá.

Odstávka dodávky tepla

Pravidelná letní odstávka dodávky tepla resp. ohřevu teplé vody bude letos podle informace pražské teplárenské od 19. do 28 července 2015

Další informace můžete najít na webu Pražské teplárenské a.s.

Zápis ze schůze Výboru SVJ

Zápis z řádné schůze výboru SVJ ze dne 30. 6. 2015 najdete v sekci Ke stažení.

Uzavření sekretariátu

Pravidelné úřední hodiny na sekretariátu SVJ/BD budou od 1. 7. 2015. zrušeny. Obnovení provozu (pravděpodobně po prázdninách) bude včas oznámeno.

Prosíme, členské záležitosti vyřizujte e-mailem nebo vhoďte lístek do schránky - ta bude pravidelně vybírána.

Zápis ze schůze Výboru SVJ

Zápis z řádné schůze výboru SVJ ze dne 16. 6. 2015 najdete v sekci Ke stažení.

Kontrolovala nás Státní energetická inspekce

Na výzvu jednoho z členů BD kontrolvala náš dům Státní energetická inspekce.

Závěrečný protokol, který konstatuje, že v ničem neporušujeme předpisy, je k dispozici v rubrice ke stažení, v rámečku Ostatní úplně na konci stránky. Na stejném místě najdete také Protokol o měření a vyvážení topné soustavy, na který se zpráva inspekce odvolává.

Vyzvedněte si své nové VÝPOČTOVÉ LISTY

Členové SVJ, přijďte si vyzvednout ve čtvrtek od 17.00 do 19.00 své nové VÝPOČTOVÉ LISTY, platné od 1.6.2015, do kanceláře sekretariátu BD Tanvaldská. Výpočtové listy nahrazují bývalé Evidenční listy a Rozpis úhrad a je na nich uvedené také nové číslo účtu, na které je třeba hradit měsíční zálohy nákladů spojených s bydlením. Je to účet 2700744202/2010, který je uveden také v sekci Kontakty i na nastěnkách ve vchodech domu.

Ti, kteří hradí tyto náklady ze svého účtu přímo (převodním příkazem) na účet bytového družstva, musí své platby přesměrovat od 1.6.2015 na toto nové číslo účtu.

Těm, kteří hradí náklady prostřednictvím SIPO, bude přesměrování hromadně zajištěno správcovskou firmou FIRST.

Chyba ve vyúčtování služeb za rok 2014

Vážení sousedé, chybou v předávání dat mezi firmami se stalo, že máme všichni špatně spočten odběr studené vody za rok 2014.

Jednáme nyní o tom, že celému domu budou Protokoly o vyúčtováni služeb přepočítány a většina z nás o pár stovek ušetří.

Prosíme, nepodávejte individuální reklamace (reklamace už byla podána hromadně za celý dům) a zatím neplaťte nedoplatky, ani nečekejte vrácení přeplatků - částky se změní a to většinou k vašemu prospěchu.

Pokud už jste nedoplatek uhradili, bude vám jeho odpovídající část vrácena.

Zápis a usnesení ze 2. řádného shromáždění SVJ

V úterý 28. dubna 2015 proběhlo řádné shromáždění vlastníků, už ve větším počtu. Zápis a usnesení najdete v sekci ke stažení.

Revize plynu

Ve dnech 12. a 14. května 2015 (úterý a čtvrtek) proběhne v našem domě pravidelná revize plynových rozvodů a přípojek v bytech.

Žádáme všechny členy v bytech, kde je plyn zaveden, aby v termínech dle rozpisu umožnili reviznímu technikovi přístup do instalační šachty a do kuchyně. Tato povinnost vyplývá ze stanov i z domovního řádu.

Pokud to ze závažného důvodu nebude možné, spojte se prosím s technikem (kontakt níže) a domluvte si náhradní termín.

Harmonogram

DenHodinaVchod
12. 5. (úterý)17:00 - 18:001334/11
12. 5. (úterý)18:00 - 19:001335/9
12. 5. (úterý)19:00 - 20:001336/7
14. 5. (čtvrtek)17:00 - 18:001337/5
14. 5. (čtvrtek)18:00 - 19:001338/3
14. 5. (čtvrtek)19:00 - 20:001339/1

Kontakt na revizního technika: Milan Poliak - 606 747 966

Pozvánka na Shromáždění a Zápis ze schůze Výboru SVJ

Výbor SVJ svolává Shromáždění vlastníků na úterý 28. dubna 2015 - podrobnosti a program najdete v Zápise z jednání výboru a pozvánkách, které vám byly doručeno do poštovních schránek.

Zápis ze schůze Výboru SVJ

Na základě smluv o převodu bytů do vlastnictví a rozhodnutí ustavující schůze uzavřel výbor SVJ mandátní smlouvu se správcovskou organizaci FIRST s.r.o. - to je hlavní bod zápisu schůze výboru SVJ ze dne 31. 3. 2015. Najdete jej v sekci Ke stažení.

Oprava chodníku u vchodu 1334

Havarijní oprava chodníku před vchodem 1334/11, byla zahájena. Byly vyplněny propadliny, srovnán povrch a předlážděn prostor před vchodem.


Oprava chodníku u 1334

Zápis ze schůze Výboru SVJ

Kompletní zápis ze schůze výboru SVJ Tanvaldská ze dne 10. 3. 2015 si můžete přečíst v sekci Ke stažení této části webu.

Mimo jiné bylo rozhodnuto o havarijní opravě chodníku před vchodem 1334/11, který se propadá. Oprava bude provedena až poté, co dokončí svou práci firma, měnící přívodní elektrické kabely.

Odstávka dodávky el. proudu

Podle informací PRE distribuce, bude ve středu 15. dubna na téměř celý den z důvodu rekonstrukce přívodního vedení přerušena dodávka el. proudu.

Počítejte také s tím, že nebude topit topení (nepoběží oběhová čerpadla) a ze stejného důvodu nebude teplá voda.

Krátkodobé výpadky nelze vyloučit ani v době, kdy se budou přepojovat okolní domy (po celý zčátek dubna) - přehled prací najdete na odkazovaném webu PRE distibuce.

Úprava pracovní doby sekretariátu

Sekretariát BD, sloužící také pro členy SVJ, je již v provozu.

Pravidelné úřední hodiny byly zkráceny na čtvtek 17 - 19 hod. Pondělní otevírací doba se ruší.

PRE chystá výměnu přívodních elektrických kabelů

Podle předběžných informací budou práce zahájeny v druhé polovině března 2015, až dostaneme přesnější plán, bude informovat. Nové rozváděče jsou nachystány už skoro 2 roky.

Na rozdíl od předchozích plánů nebudou tyto práce spojeny s kompletní opravou chodníku před budovou - radnice Prahy 8 odmítla předchozím vedením přislíbenou součinnost a kofinancování. Bohužel bude opravena jen ta část chodníku, která bude rozkopána při pokládání kabelů - stejně jako to bylo loni na podzim kolem domů v okolí.

Musíme také počítat s krátkodobými výpadky dodávek el. proudu, přesnou dobu výpadku PRE oznámí před akcí.

Založení SVJ Tanvaldská

SVJ Tanvaldská bylo založeno ustavujícím schromážděním 7. ledna 2015 a zapsáno do Obchodního rejstříku dne 30. ledna 2015. Zároveň začal pracovat Výbor SVJ - zápisy z jeho jednání už jsou zde na webu.

Všechny příslušné dokumenty jsou v sekci Ke stažení tohoto webu.